Een sterke leercultuur versterkt de cultuur in organisaties. Uit een rapport van de OECD (Skills Strategy Diagnostic Report: Netherlands) blijkt dat door de snelle technologische ontwikkelingen en de grotere dynamiek op de arbeidsmarkt het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten van werkenden van groot belang is.

Samenvatting rapport OECD
De OECD dringt aan op een sterke leercultuur bij individuen, arbeidsorganisaties en opleidingsinstellingen. Deze organisatie wil dat iedereen de vaardigheden heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarvoor moeten mensen zich verder ontwikkelen. Blijven leren en ontwikkelen is cruciaal om te slagen in de loopbaan. De OECD noemt in haar rapport 3 prioriteiten voor Nederland. Dat zijn:
1. Stimuleer de ontwikkeling en betere benutting van vaardigheden en talenten van iedereen.
2. Stimuleer het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden en talenten ‘on the job’.
3. Bevorder en stimuleer een sterke leercultuur in Nederland.

Whatsapp groep Eén van de pijlers om een top organisatiecultuur te creëren is communicatie (naast klantgerichtheid, decentrale organisatiestructuur, vertrouwen in mensen en dienend leiderschap) . Een open communicatie ontstaat door een lerende organisatie, waarin dialoog vanzelfsprekend is. Gebaseerd op het principe van action learning, groeien organisaties door open te staan voor ideeën, gedachten en meningen van medewerkers in organisaties. Terug naar de ‘whatsappgroep’ van 1973! 

Voorwaarde is dat er ruimte wordt gecreëerd en het management hiervoor open staat en de mogelijkheden biedt. En dat kan op allerlei manier via storytelling, socratische gesprekken, dialoog, drieslag leren. Een leergerichte cultuur ontstaat door genererend leren: samen onderzoeken, leren en veranderen.

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen