Afdrukken

Kennis delen is een groot goed. Niet alleen leren we van elkaar, maar het leidt ook mooie dialogen. In dit menu tref je een tweetal informatiebronnen aan met afbeeldingen en artikelen. De afbeeldingen zijn deels ontleend aan het boek ‘Organisatiecultuur bepaalt resultaat’ en deels uit externe bronnen. 
Afbeeldingen button De artikelen zijn ter overpeinzing en hebben waar nodig als input gediend voor het boek. Andere artikelen heb ik zelf geschreven en zijn voor algemeen gebruik.
Artikel buttonIk zou het op prijs stellen de afbeeldingen en artikelen zoveel mogelijk te gebruiken in uw eigen omgeving en de bron(nen) te vermelden. Uiteraard stel ik een verwijzing naar mijn boek ‘Organisatiecultuur bepaalt resultaat’ zeer op prijs. Het allerbelangrijkste is en blijft kennis met elkaar te delen. Daarover ga ik graag met je in gesprek.